The work you do while you procrastinate is probably the work you should be doing for the rest of your life.
Этно ресторанда өзүңүздүн иш-чараларыңызды, бардык майрамдарыңызды жана тойлоруңузду белгилеңиз